Félagsleg heimaþjónusta

Samþykkt á xxx. fundi bæjarstjórnar Mosfellsbæjar þann 22. desember 2010 

Gjaldskrá
Félagsleg heimaþjónusta í Mosfellsbæ

1. gr.
Fyrir félagslega heimaþjónustu á vegum Mosfellsbæjar skal greiða gjald sem nemur: 1.404ι krónum á klukkustund. 
Elli- og örorkulífeyrisþegar greiði gjald sem nemur:
ιι 647 kr. á klukkustund.               
Gjaldskrá skal taka breytingum 1. janúar ár hvert í samræmi við breytingu á neysluvísitölu miðað við nóvember árið á undan.

2. gr.
Undanþegnir gjaldskyldu vegna félagslegrar heimaþjónustu skulu þeir sem ekki hafa aðrar tekjur en ellilífeyri/örorkulífeyri og óskerta tekjutryggingu.
Lífeyrisþegar greiða aldrei hærra gjald fyrir félagslega heimaþjónustu en sem nemur 75% af tekjum umfram lífeyri, eins og hann er skilgreindur hér að framan.

3. gr.
Fjölskyldunefnd er heimilt að gefa eftir hluta greiðslu fyrir veitta félagslega heimaþjónustu eða fella greiðslu alveg niður.  Skal þá tekið tillit til efnahags og annarra aðstæðna.

4. gr.
Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt lögum nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga. Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2011,-.

ι m.v. vísitölu neysluverðs í nóvember 2009, 356,2 krónur 1.368, verði 1.404. miðað við vísitölu neysluverðs í nóvember 2010,
ιι
m.v. vísitölu neysluverðs í nóvember 2009, 356,2 krónur 630, verði 647. miðað við vísitölu neysluverðs í nóvember 2010,