Vatnsveita - ýmis gjöld

Nr. 1033                                                                                                                                            16. desember 2009

Gjaldskrá
Vatnsveitu Mosfellsbæjar

1. gr.
Vatnsgjald
Almennt vatnsgjald skal vera 0,1% af fasteignamati mannvirkja og lóða. Gjalddagar almenns vatnsgjalds eru þeir sömu og bæjarstjórn ákveður hverju sinni vegna álagðra fasteignagjalda í sveitarfélaginu.

2. gr.
Heimæðagjöld
Gjald vegna heimæðagjalda skal vera sem hér segir.

32mm rör 

 129.818,- 

án vsk. 

40mm rör 

 172.915,- 

án vsk. 

50mm rör 

 248.823,- 

án vsk. 

63mm rör 

 476.015,- 

án vsk. 

75mm rör 

 681.026,- 

án vsk. 

90mm rör 

 846.244,- 

án vsk. 

110mm rör

942.359,-

án vsk

140mm rör

1.056.878,-

án vsk

180mm rör

1.268.846,-

án vsk

Stærð heimæðar er ákvörðuð af Vatnsveitu Mosfellsbæjar í samræmi við ósk kaupenda um vatnsmagn í umsókn. Þar sem lengd heimæðar er minni en 50 metrar gildir ofangreind verðskrá. Fyrir hvern metra umfram 50 metra er heimilt að innheimta 1% af heimæðagjöldum viðkomandi málstærðar. Óski húseigandi eftir færslu heimæða að nýjum tengipunkt greiðir hann heimæðagjöld að nýju.
Gjald vegna tengingar vinnuvatns er kr. 63.400,- án vsk.

3. gr.
Mælagjöld
Gjald vegna rennslismæla skal vera sem hér segir.
stærð mælis:               verð kr/ dag:
15 mm                           23,58
20 mm                           25,93
25 mm                           33,48
32 mm                           37,47
40 mm                           45,12
50 mm                           55,17
80 mm                         148,63
100 mm                       152,17

4. gr.
Graftargjöld
Gjald vegna ídráttarröra, fleyginga og sprenginga.
Vanti ídráttarrör eða ídráttarrör reynist ónothæft greiðist vegna skurðgraftar   
    kr/lengdarmetra 7.324,-
Reynist nauðsynlegt að fleyga eða sprengja klöpp eða að frost er í jörðu bætist eftirfarandi kostnaður við skurðgröft sbr. 1. mgr., sem innheimtist eftirá.
Klaki/ klöpp:     dýpt cm:          kr/lengdarmetra:
klaki/ klöpp       < 30                 2.338,-
klaki/ klöpp       > 30                 4.719,-

5. gr.
Aukavatnsgjald
Aukavatnsgjald til stórnotenda er 26,40 kr/m³

6. gr.
Gjaldskrá þessi sem samþykkt er af bæjarstjórn Mosfellsbæjar er sett með stoð í 10. gr. laga nr. 32/2004 um vatnsveitur og 11. gr. reglugerðar nr. 401/2005 um vatnsveitur sveitarfélaga.

Mosfellsbæ, 16. desember 2009.

Stefán Ó. Jónsson bæjarritari.
__________
B-deild – Útgáfud.: 23. desember 2009