Umsókn um starf

Umsókn um starf
   
   
   
   
   
   
   


   
   
Open the calendar popup.Open the time view popup.
   
   
   
   
   
Önnur gögn sem óskast send með umsókninni (t.d. starfsferilskrá)
Heimild til upplýsinga úr sakaskrá
Í 43. gr. laga nr. 59/1992 um málefni fatlaðs fólks segir að sveitarfélögum sé óheimilt að ráða í störf, sem unnin eru í þágu þjónustu við fatlað fólk, þá sem hafa hlotið refsidóma vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga, nr. 19/1940. Einnig segir að hafi umsækjandi verið dæmdur til refsingar fyrir brot á öðrum ákvæðum þessara laga skuli meta áhrif þess á hæfni viðkomandi til að gegna því starfi sem um ræðir. Af þessum sökum eiga stjórnendur hjá sveitarfélögum rétt til upplýsinga úr sakaskrá um það hvort tiltekinn umsækjandi um starf í þágu þjónustu við fatlað fólk hafi hlotið dóm vegna brota á umræddum ákvæðum, að fengnu samþykki hans. Umsækjendur um þau störf sem hér um ræðir mega því eiga von á að leitað verði heimildar þeirra til að afla þessara upplýsinga úr sakaskrá ef ráðning kemur að öðru leyti til álita.