Markmið vinabæjasamskipta

Með vinabæjasamstarfinu er leitast við:
- Að koma á góðu sambandi milli opinberra stofnana í vinabæjunum í því augnamiði að skiptast á faglegum fróðleik og efla samvinnu til hvatningar og endurnýjunar í daglegu starfi.
 - Að efla samskipti milli frjálsra félagasamtaka og stofnana í vinabæjunum.
- Að koma á fót faglegum/pólitískum umræðugrunni svo embættismenn og pólitískir ráðamenn í vinabæjunum geti skipst á þekkingu og reynslu.
- Að efla samskipti milli ungmenna í vinabæjunum, m.a. með þátttöku þeirra í vinabæjamótum.
 - Að byggja upp norrænt upplýsinganet fyrir faghópa sem eftir því óska.