Uppl. til foreldra um fyrirkomulag niðurgreiðslna

Upplýsingar um vistun barns hjá dagforeldri

1. Dagforeldrar með þjónustusamning:

Bæjarstjórn Mosfellsbæjar gerir þjónustusamning við þá dagforeldra sem þess óska bæði innanbæjar sem utan.

Skilyrði fyrir niðurgreiðslu:

  • Að hlutaðeigandi barn hafi náð 9 mánaða aldri og eigi lögheimili í Mosfellsbæ.  Greiðslur hefjast í mánuðnum sem barnið verður 9 mánaða. Greiðslur vegna barna einstæða foreldra hefjast í mánuðnum sem barnið verður 6 mánaða.
  • Að viðkomandi dagforeldri hafi leyfi samkvæmt reglugerð um daggæslu í heimahúsum.
  • Að fyrir liggi þjónustusamningur milli dagforeldris, foreldra og dagvistarfulltrúa Mosfellsbæjar.
  • Við upphaf vistunar barns hjá dagforeldri sem er með þjónustusamning þá er gerður þríhliða samningur milli foreldra, dagforeldris og daggæslufulltrúa f.h. Mosfellsbæjar. 
  • Í samningnum kemur fram hvenær barn byrjar vistun, vistunartíminn, mánaðargjald foreldra og niðurgreiðsla frá Mosfellsbæ til dagforeldris. Uppsögn á samningnum skal gerð með mánaðarfyrrivara.

2. Dagforeldrar án þjónustusamnings:

Þegar börn eru vistuð hjá dagforeldri sem ekki er með þjónustusamning við Mosfellsbæ þá eru engar niðurgreiðslur af hálfu Mosfellsbæjar til dagforeldris.