Sálfræðingar

Hlutverk sálfræðinga:

Við sérfræðiþjónustu starfa tveir sálfræðingar í fullu starfi og einn í hlutastarfi. Til þeirra geta foreldrar og uppeldisstéttir leitað vegna ýmissa erfiðleika barna, svo sem erfiðleika við nám, hegðun, samskipti og vegna vanlíðunar af einhverju tagi. Sálfræðingarnir sinna kennslufræðilegum og sálfræðilegum athugunum og greiningum á vanda barna og veita börnum, foreldrum og uppeldisstéttum ráðgjöf og stuðningsviðtöl. Algengast er að skóli, að höfðu samráði við foreldra vísi máli til sérfræðiþjónustunnar, en einnig geta foreldrar leitað beint eftir aðstoð. Eftir að tilvísun hefur borist er nánari upplýsinga leitað hjá þeim sem þekkja barnið best, svo sem foreldrum barnsins og kennurum. Eftir viðtöl og greiningu á vanda barnsins eru tillögur til úrbóta kynntar og málinu fylgt eftir í samræmi við þær.

Sálfræðingar Mosfellsbæjar eru: