Námsvist utan lögheimilissveitarfélags

Reglur um námsvist utan lögheimilissveitarfélags

Samþykkt á 553. fundi bæjarstjórnar þann 2. mars 2011
Breytt orðalag samþykkt á 565. fundi bæjarstjórnar þann 28. september 2011

 Reglur þessar taka mið af viðmiðunarreglum um greiðslur vegna nemenda sem stunda nám utan lögheimilissveitarfélags, samþykktum af stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga 29. október 2010.

1. gr.
Með vísan til ákvæða í þriðju málsgrein 5. greinar laga um grunnskóla nr. 91/2008 eiga allir nemendur með lögheimili í Mosfellsbæ rétt á skólavist í grunnskólum bæjarins.

2. gr.
Foreldrar/forráðamenn geta sótt um námvist fyrir grunnskólanemendur í grunnskóla utan síns lögheimilissveitarfélags. Sækja þarf um það til Skólaskrifstofu Mosfellsbæjar á Íbúagátt Mosfellsbæjar.

Sótt skal sérstaklega um fyrir hvert skólaár og skal það gert fyrir 1. apríl ár hvert fyrir komandi skólaár. Ef lögheimili nemanda flyst eftir að skólaár hefst vísast til 2. greinar viðmiðunarreglna Sambands íslenskra sveitafélaga um greiðslur.

Umsóknir sem berst utan áður nefnds tíma án þess að tilkomi lögheimilisbreyting verða teknar fyrir sérstaklega sjá 4. grein hér að neðan.

3. gr.
Fræðslunefnd heimilar Skólaskrifstofu Mosfellsbæjar að afgreiða umsókn um skólavist í öðru sveitarfélagi og staðfesta greiðsluskyldu bæjarins vegna skólavistar nemandans, að því gefnu að afgreiðsla rúmist innan fjárhagsramma málaflokksins.

Greiðslur miðast við viðmiðunargjaldskrá Sambands íslenskra sveitarfélaga sem gefin er út í upphafi hvers skólaárs. Þurfi nemandi á sérkennslu og/eða nýbúakennslu að halda skal um það samið sérstaklega.  

Greiðslubyrði vegna skólavistar nemanda fellur ekki á sveitarfélagið án samþykkis þess.

Foreldrar/forráðamenn bera ábyrgð á að innrita nemandann í viðtökuskóla og Mosfellsbær sendir staðfestingu til viðtökusveitarfélags og viðtökuskóla um greiðslur hafi umsókn verið samþykkt.

Afgreiðsla Skólaskrifstofu á umsókn um skólavist nemenda er stjórnsýsluákvörðun og skal ágreiningi um afgreiðslu vísað til Fræðslunefndar.

4. gr.
Mosfellsbær heimilar skólavist í öðru sveitarfélagi á eftirfarandi forsendum:

  • Að nemandi eigi við náms- og/eða félagslega örðugleika að stríða í skólavist sinni sbr. 17. gr. grunnskólalaga nr. 91/2008
  • Að nemandi þurfi að fylgja foreldri/foreldrum sem stunda háskólanám sem krefst tímabundinnar búsetu á landsbyggðinni, enda teljist námið lánshæft að mati Lánasjóðs íslenskra námsmanna.
  • Að nemandi af félagslegum ástæðum þurfi að stunda nám annars staðar en í heimahéraði sbr. 75. gr. barnaverndarlaga.
  • Að umsóknir berist á tilsettum tíma, sbr. 2. gr

5. gr
Skólastjórnendur grunnskóla Mosfellsbæjar geta í samráði við Skólaskrifstofu Mosfellsbæjar heimilað nemendum úr öðrum sveitarfélögum *) námsvist í grunnskólum Mosfellsbæjar sé þess óskað, enda liggi fyrir samningur við hlutaðeigandi lögheimilissveitarfélag um greiðslu námskostnaðar.

*) sbr. 3.gr. reglna um skólavist

6. gr.
Ofangreindar reglur taka að öðru leyti mið af viðmiðunarreglum Sambands íslenskra sveitarfélaga um námsvist nemenda í grunnskólum utan lögheimilissveitarfélags.