Styrkur til efnilegra ungmenna

Reglur íþrótta- og tómstundanefndar Mosfellsbæjar vegna úthlutunar styrkja til efnilegra ungmenna sem leggja stund á íþróttir, tómstundir og listir.

 1. gr
Öll ungmenni á aldrinum 14 til 20 ára, með lögheimili í Mosfellsbæ, sem skara fram úr og hafa sýnt sérstaka hæfileika á sínu sviði geta sótt um styrk til íþrótta- og tómstundanefndar að undangenginni auglýsingu.

2. gr
Íþrótta- og tómstundanefnd hefur eftirfarandi viðmið þegar styrkjum er úthlutað:

  • Meðmæli þjálfara, kennara eða annars leiðbeinanda umsækjanda sem fylgja skulu með umsókninni. Þar skulu koma fram upplýsingar um ástundun, hæfileika, virkni og framkomu umsækjandans.
  • Nefndin skal gæta jafnræðis við val á styrkþegum bæði hvað varðar kynferði sem og milli listgreina og íþrótta- og tómstundagreina. Þessa jafnræðis skal gætt innbyrðis við hverja úthlutun sem og á milli ára.
  • Árlega veitir Íþrótta- og tómstundanefnd styrki til 3-5 einstaklinga, breytilegt milli ára þar sem kostnaður fer eftir aldri styrkþega.

3. gr
Styrkurinn er fólgin í launum frá Vinnuskóla Mosfellsbæjar.  Fyrir unglinga í þeim árgöngum sem starfa í Vinnuskólanum er greitt í samræmi við samþykktan taxta hverju sinni og í jafn langan tíma og samsvarar aldri hvers og eins.  Ungmenni sem eldri eru fá greidd laun í 2 mánuði í samræmi við ungmennataxta bæjarfélagsins hverju sinni.

4. gr
Auglýsingu um styrkveitingu skal birta fyrir 15. mars ár hvert.  Í henni skulu koma fram viðmið íþrótta- og tómstundanefndar og önnur skilyrði.  Sérstök umsóknareyðublöð liggja frammi á bæjarskrifstofum Mosfellsbæjar, þjónustuveri, í Íþróttamiðstöðinni að Varmá, í Listaskóla Mosfellsbæjar, félagsmiðstöðinni Bólinu og á vefnum mos.is.  Umsóknum skal skila á tölvutæku formi.

5. gr
Íþrótta- og tómstundanefnd svarar innkomnum umsóknum fyrir 15. apríl ár hvert.

6.gr.
Íbúar eða stofnanir bæjarins skulu með einhverjum hætti njóta afraksturs af verkum styrkþega þegar það á við og skal það gert í samráði við embættismenn Mosfellsbæjar.

7.gr
Styrkþegi skal útfylla sérstaka skilagrein og skila henni til íþrótta- og tómstundanefndar að afloknu styrktartímabili.   Hann skal þar gera grein fyrir nýtingu tímans sem varið er í það verkefni sem styrkt er.

 Samþykkt á 462. fundi bæjarstjórnar Mosfellsbæjar þann 14. mars 2007