Tunguvegur

22. júlí 2008: Breyting á deiliskipulagi og breyting á aðalskipulagi og tilheyrandi umhverfisskýrslur vegna Tunguvegar.

Tunguvegur, breyting á aðalskipulagi

Breytingar felast einkum í því að legu Tunguvegar, sem er tengivegur milli Skeiðholts og Leirvogstungu, er breytt á 800 m kafla til aðlögunar að landslagi. Einnig er flokkun vegarins breytt, úr tengivegi í 1. fl. í tengiveg í 2. fl. Tillögunni fylgir umhverfisskýrsla.

Vakin er athygli á því að heimiluð hefur verið auglýsing á annarri tillögu að breytingu á aðalskipulagi skv. 2. mgr. 21. gr. skipulags- og byggingarlaga, sem varðar aðallega íbúðarsvæðið í Leirvogstungu. Sú tillaga bíður auglýsingar, en í henni er m.a. lagt til að reiðvegur vestan hverfisins færist vestur fyrir Tunguveg.

Skeiðholt-Tunguvegur, tillaga að deiliskipulagi

Skipulagssvæðið nær yfir vegstæði Skeiðholts austan Þverholts, milli aðliggjandi lóða, yfir vegstæði væntanlegs Tunguvegar milli Skólabrautar og Köldukvíslar og hluta aðliggjandi opinna svæða. Gerð er grein fyrir breytingum á legu og útfærslu Skeiðholts og væntanlegri legu Tunguvegar og sýndar útfærslur gatnamóta. Fjallað er um göngu- og reiðstíga, brýr yfir Varmá og Köldukvísl og undirgöng fyrir gangandi og ríðandi umferð. Tillögunni fylgir umhverfisskýrsla.

Nýtt deiliskipulag, nýtt aðalskipulag og umhverfisskýrslur vegna Tunguvegar eru birtar hér til hægri.

Breyting á aðalskipulagi - Lega vegar yfir Varmársvæði (PDF 1,8 MB)

Breyting á aðalskipulagi - Reiðleið neðan Leirvogstungu (PDF 1,0 MB)

Samþykkt deiliskipulag 2 blöð (4 MB)

Umhverfisskýrsla með breytingu á aðalskipulagi PDF 460 K)

Umhverfisskýrsla með deiliskipulagi PDF 770 k)

Viðaukar við umhverfisskýrslur (PDF 2,5 MB)