Umferðaröryggisáætlun

Mosfellsbær og Umferðarstofa hafa undirritað samning um gerð umferðaröryggisáætlunar. Með samningnum skuldbindur Mosfellsbær sig til að gera sérstaka umferðaröryggisáætlun, sem miðar að auknu umferðaröryggi í bæjarfélaginu.

Markmið með áætluninni er að auka öryggi allra bæjarbúa og annarra sem leið eiga um bæinn. Stefnt er að fækkun óhappa og slysa í umferðinni og því að ökumenn á ökutækjum í eigu Mosfellsbæjar leitist við að vera ávallt til fyrirmyndar í umferðinni.

Umferðastofa annast fræðslu meðal starfsmanna Mosfellsbæjar í samstarfi við forráðamenn þess. Umferðarstofa aðstoðar jafnframt við gerð áætlunarinnar og markmiðum hennar.

Sérstök áhersla verði lögð á aðgerðir í þágu óvarinna vegfarenda, þ.e. gangandi fólks og hjólreiðamanna. Umhverfi skóla, leikskóla, félagsmiðstöðva og íþróttamannvirkja verði metið sérstaklega með tilliti til umferðaröryggis.

Nánari upplýsingar um gerð umferðaröryggisáætlunar má finna í tenglunum hér til hægri.