Lög og reglugerðir

Um stjórnsýslu og sveitarfélög

Um stjórn sveitarfélaga og kosningu sveitarstjórna

Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  • Lög um greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks, nr. 51/1995
  • Lög um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006
  • Lög um vinnumarkaðsaðgerðir, nr. 55/2006

Barnaverndarlög

Brunavarnir

Búfénaður, húsdýr og jarðrækt

Félagsþjónusta og félagsleg aðstoð

Fræðslumál

 Hollustuvernd og almannavarnir

Húsnæðismál

Íþróttir og tómstundir

Jafnréttismál

  • Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 96/2000

Menning

Réttindi og skyldur starfsmanna

  • Lög um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr. 87/2008
  • Lög um kjaramál kennara og skólastjórnenda í grunnskólum, nr. 117/2004
  • Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996

Sifjamál

Skipulag og framkvæmdir

Tekjustofnar og fjármál sveitarfélaga

Umhverfismál

Viðfangsefni sveitarfélaga