Kjördeildir

Kjördeild 1

 Erlend búseta lengur en 8 ár
Erlend búseta skemur en 8 ár
Óstaðsettir í hús
Aðaltún
Akurholt
Álafossvegur
Álmholt
Amsturdam
Arkarholt
Arnarhöfði
Arnartangi
Ásholt
Ásland
Asparlundur
Asparteigur
Ástu - Sólliljugata
Barrholt
Bergholt
Bergrúnargata
Byggðarholt
Birkiteigur
Bjargartangi
Bjargslundur
Bjarkarholt

 

 

Kjördeild 2

Bjartahlíð
Blikahöfði
Bollatangi
Borgartangi
Brattahlíð
Brattholt
Brekkuland
Brekkutangi
Brúnás
Bugðutangi
Bæjarás
Dalatangi
Dvergholt
Dælustöðvarvegur
Egilsmói
Einiteigur
Engjavegur
Fálkahöfði
Fellsás
Furubyggð
Gerplustræti
Grenibyggð

 

Kjördeild 3

 Grundartangi
Grænamýri
Hagaland
Háholt
Hamarsteigur
Hamratangi
Hamratún
Helgadalsvegur
Helgaland
Hjallahlíð
Hjarðarland
Hlaðhamrar
Hlíðarás
Hlíðartún
Hraðastaðavegur
Hrafnshöfði
Hulduhlíð
Klapparhlíð

 

Kjördeild 4

Krókabyggð
Kvíslartunga
Lágamýri
Lágholt
Langitangi
Laxatunga
Leirutangi
Leirvogstunga
Lerkibyggð
Lindarbyggð
Lynghólsvegur
Litlikriki
Lækjartún
Markholt
Merkjateigur
Miðholt
Njarðarholt
Rauðamýri
Reykjabyggð

 

Kjördeild 5

Reykjahvoll
Reykjamelur
Reykjavegur
Réttarhvoll
Rituhöfði
Roðamói
Skálahlíð
Skeljatangi
Skólabraut
Snæfríðargata
Spóahöfði
Stórikriki
Stóriteigur
Súluhöfði
Svöluhöfði
Sölkugata
Tröllateigur

 

Kjördeild 6

 Urðarholt
Víðiteigur
Völuteigur
Þrastarhöfði
Þverholt

Húsheiti Mosfellsbær meginbyggð
Húsheiti Mosfellsbær Mosfellsdalur