Jafnréttismál

Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 96/2000.
Evrópusáttmáli um jafna stöðu kvenna og karla í sveitarfélögum og héruðum
Lög um bann við uppsögnum vegna fjölskylduábyrgðar starfsmanna nr. 27/2000.
Lög um fæðingar- og foreldraorlof, nr. 95/2000.

Jafnréttisáætlun Mosfellsbæjar 2007 -2010

Reglugerð um kærunefnd jafnréttismála nr. 50/2003
Reglugerð um störf Jafnréttisráðs og skrifstofuhald, nr. 48/2003
Reglugerð um starfsemi Jafnréttisstofu, nr. 47/2003.
Þingsályktun um mótun opinberrar fjölskyldustefnu og aðgerðir til að styrkja stöðu fjölskyldunnar
Þingsályktun um framkvæmdaáætlun til fjögurra ára um aðgerðir til að ná fram jafnrétti kynjanna