Reglugerðir er varðar grunnskóla

Reglugerð um sérkennslu 389/1996  
Reglugerð um nemendaverndarráð í grunnskólum 388/1996
Reglugerð 270/2000 um skólareglur í grunnskólum
Reglugerð um jöfnunarframlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til   reksturs grunnskóla. 351/2002
Reglugerð um notkun skólahúsa og samkomuhald í skólum 113/1958
Reglugerð um gerð og búnað grunnskólahúsnæðis og skólalóða 657/2009
Reglugerð um skólaráð við grunnskóla
Reglugerð um miðlun og meðferð upplýsinga um nemendur í grunnskólum og rétt foreldra til aðgangs að upplýsingum um börn sín
Reglugerð um matsnefnd leikskóla-, grunnskóla- og framhaldsskólakennara
Reglugerð um mat og eftirlit í grunnskólum og upplýsingaskyldu sveitarstjórna um skólahald
Reglugerð um heimakennslu á grunnskólastigi