Almannavarnir

Slökkviliðið er aðili að sameiginlegri almannavarnanefnd Kjósar, Mosfellsbæjar, Reykjavíkur og Seltjarnarness og á slökkviliðsstjóri sæti í nefndinni. Auk hans sitja í nefndinni borgarstjórinn í Reykjavík, oddviti Kjósahrepps, bæjarstjórar Mosfellsbæjar og Seltjarnarness,  lögreglustjóri, og tveir kjörnir fulltrúar frá hverju sveitarfélaganna.

Aðgerðastjórn almannavarnanefndarinnar er skipuð fulltrúum frá lögreglu, Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, borgarverkfræðingi, héraðslækni Reykjavíkur,tæknifræðingi Kjósar, bæjarverkfræðingi Mosfellsbæjar, bæjartæknifræðingi Seltjarnarness,
fulltrúum Rauða kross Íslands og svæðisstjórnar björgunarsveita.

Hlutverk aðgerðastjórnar er að skipuleggja og framkvæma aðgerðir í umboði almannavarnanefndar.
Almannavarnanefnd hefur yfir að ráða ýmsum búnaði til notkunar við náttúruhamfarir og stórslys en jafnframt er hjálparbúnaður í fjöldahjálparstöðvum. Fjöldahjálparstöðvar eru í skólum. Þær eru sjö talsins, en unnt er að opna fleiri ef þess gerist þörf.

Rauða kross deildirnar á svæðinu
hafa umsjón með starfrækslu fjöldahjálparstöðvanna í samvinnu við starfsmenn skólanna.
Þjálfun þeirra sem koma að almannavörnum fer fram á vegum Almannavarna ríkisins, Slysavarnafélagsins Landsbjargar,
Rauða kross Íslands, lögreglu og Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins.

 

Almannavarnir ríkisins

Almannavarnir heyra undir dómsmálaráðherra. Hann skipar almannavarnaráð sem stýrir starfsemi almannavarna í landinu.
Eftirtaldir eiga sæti í almannavarnaráði: Forstjóri Landhelgisgæslunnar, forstjóri Landssímans hf., landlæknir, ríkislögreglustjóri og vegamálastjóri.
Tilkynningar frá Almannavörnum eru sendar um Ríkisútvarpið, Sjónvarpið, Stöð 2 og Bylgjuna, sem hafa dreifikerfi á landsvísu.

Vefur almannavarna