Fjárveiting til lista og menningarmála

Umsókn um fjárveitingu til lista og menningarmála
   
   
   
   
1) Fjárveiting til almennrar liststarfsemi.
Í reglum um fjárveitingar til lista- og menningarmála kemur fram að fjárveitingar skulu veittar „einstaklingum, félagasamtökum og listhópum sem sannað hafa gildi sitt í mosfellsku menningarlífi eða geta með skýrum hætti sýnt fram á gildi starfs síns, án þess þó að styrkir séu tengdir ákveðnu verkefni.“
   
   
fylgigögn sem fylgja umsókninni sem rafræn viðhengi
2) Fjárframlag til verkefnis eða viðburðar
   
   
   
   
   
   
3) Atriði sem varðar bæði umsókn nr. 1) og umsókn nr. 2).
   
Önnur fylgigögn
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Hjálagt fylgja reglur vegna úthlutunar framlaga menningarmálanefndar Mosfellsbæjar til lista- og menningarmála.