Félagsleg heimaþjónusta

Markmið heimaþjónustu er að efla fólk til sjálfsbjargar og gera því kleift að búa í heimahúsi við sem eðlilegastar aðstæður. Þjónustan er veitt þeim sem þarfnast hennar vegna skertrar færni, fjölskylduaðstæðna, veikinda, fötlunar o.fl. 

Í boði er:

  • Aðstoð við persónulega umhirðu og heimilishald.
  • Félagslegur stuðningur.
  • Heimsending matar.
  • Aðstoð við þrif.

Fólk sem býr við fötlun nýtur margvíslegs stuðnings við búsetu sem ýmist er á vegum bæjarins eða eigin vegum (frekari liðveisla).

Mat er lagt á þörf fyrir dvalar- eða hjúkrunarrými fyrir þá sem þess þarfnast.

Um félagslega heimaþjónustu í Mosfellsbæ gilda reglur sem bæjarstjórn hefur samþykkt í samræmi við 25. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991. 

Fjölskyldunefnd fer með málefni félagslegrar heimaþjónustu í umboði bæjarstjórnar. 
Starfsmenn fjölskyldusviðs Mosfellsbæjar sjá um framkvæmd þjónustunnar. 

Hverjir geta sótt um félagslega heimaþjónustu?
Þeir sem eiga lögheimili í bæjarfélaginu og geta ekki séð hjálparlaust um heimilishald og persónulega umhirðu geta sótt um félagslega heimaþjónustu.  Þörf fyrir aðstoð er metin í hverju tilviki.  Leitast er við að veita þá þjónustu sem viðkomandi eða aðrir heimilismenn eru ekki færir um að annast sjálfir.

Félagsleg heimaþjónusta getur verið fólgin í aðstoð við heimilishald, aðstoð við persónulega umhirðu, félagslegan stuðning eða aðstoð við umönnun barna og ungmenna.
Heilsugæslustöð Mosfellsumdæmis, Þverholti 2 sími 510 0700, sér um heimahjúkrun og baðþjónustu fyrir aldraða.

Umsókn
Skriflegri umsókn skal skilað í afgreiðslu bæjarskrifstofa Mosfellsbæjar í Kjarna, Þverholti 2, 1.hæð.  Umsókn skal undirrituð af umsækjanda og ef um hjón eða sambúðarfólk er að ræða skal umsókn undirrituð af báðum aðilum.  Umsókn þarf að fylgja umsögn sérfræðings sem staðfestir þörf viðkomandi fyrir þjónustuna.
Félagsráðgjafi  metur þörf umsækjanda fyrir þjónustu. Forstöðumaður félagslegrar heimaþjónustu sér um daglega stjórnun þjónustunnar.

Gjaldskrá
Gjaldskrá vegna félagslegrar heimaþjónustu er samkvæmt reglum bæjarstjórnar Mosfellsbæjar. Gjaldtaka miðast við tekjur umsækjanda og breytist  í samræmi við kjarasamning starfsmanna félagslegrar heimaþjónustu.
Undanþegnir gjaldtöku eru þeir sem hafa elli- eða örorkulífeyri og óskerta tekjutryggingu.

Lífeyrisþegar sem hafa tekjur að því marki að tekjutrygging skerðist  greiða 712 kr. á klukkustund.  Aðrir greiða 1.544 kr.

Upphæðir miðast við 1. janúar  2013.

Þagnarskylda
Fulltrúar fjölskyldunefndar og starfsmenn fjölskyldusviðs eru bundnir þagnarskyldu um einkamál þeirra sem sækja um félagslega heimaþjónustu. Þagnarskyldan helst þrátt fyrir að viðkomandi láti af störfum.

Áfrýjun
Trúnaðarmálafundur fjölskyldudeildar fjallar um umsóknir um félagslega heimaþjónustu og afgreiðir þær í samræmi við reglur þar að lútandi.  Umsækjandi getur áfrýjað afgreiðslu fundarins til fjölskyldunefndar Mosfellsbæjar. 
Ákvörðun félagsmálanefndar getur umsækjandi áfrýjað til úrskurðarnefndar félagsþjónustu og húsnæðismála. Nefndin hefur aðsetur í félagsmálaráðuneytinu í Hafnarhúsinu við Tryggvagötu.
Áfrýjun skal borin fram skriflega innan fjögurra vikna frá því að umsækjanda barst vitneskja um afgreiðslu umsóknar.

Nánari upplýsingar um félagslega heimaþjónustu er að finna í kynningarbæklingi

Hægt er að nálgast reglur um félagslega heimaþjónustu með því að fylgja hlekk að neðan:

Félagsleg heimaþjónusta