Þjónusta við börn

Vefmyndir_St£lkurBarnavernd
Markmið barnaverndar er að tryggja börnum viðunandi uppeldisskilyrði með því að styrkja uppeldishlutverk fjölskyldunnar og beita úrræðum til verndar einstökum börnum.

Hjólakrakkar að sullaForvarnir
Í Mosfellsbæ hafa stofnanir á vegum sveitarfélagsins auk félagasamtaka tekið höndum saman um að vinna að forvörnum ætluðum börnum sem fullorðnum

Vefmyndir_B”rn aÐ leikÞjónusta við börn með fötlun
Þjónusta við fötluð börn í Mosefellsbæ miðar að því að skapa þeim skilyrði til að lifa sem eðlilegustu lífi.

Glöð stelpaFélagsleg ráðgjöf vegna barna
Markmið félagslegrar ráðgjafar er að veita upplýsingar og leiðbeiningar um félagsleg réttindamál og stuðning vegna félagslegs og persónulegs vanda.

Fjölskylda á leið í sundLiðveisla
Markmið liðveislu er að efla einstaklinginn til sjálfshjálpar, veita persónulegan stuðning og aðstoð sem einkum miðar að því að rjúfa félagslega einangrun hans.

Stuðningsþjónusta